Σας κάνουμε γνωστό πως πληρώθηκαν οι αναπληρωτές ΕΣΠΑ για το μήνα Δεκέμβριο 2017 όλων των πράξεων.

Σύμφωνα με τα μηνιαία εκκαθαριστικά που στείλαμε, τα οποία πρέπει να παραλαμβάνουν από τη Σχολική Μονάδα που υπηρετούν για ενημέρωση των πληρωμών τους.