Σας ενημερώνουμε ότι:

  • Eάν σε κάποια Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Κατερίνης τα οποία δε συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» υπάρχουν γονείς οι οποίοι αιτούνται  εκ των υστέρων τη συμμετοχή τους στη σίτιση των παιδιών, να μας σταλεί ενδεικτικός αριθμός προκειμένου να ενεργήσουμε για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα σίτισης. 

Διευκρίνηση: Η παραπάνω ενημέρωση αφορά μόνο τις σχολικές μονάδες του Δήμου Κατερίνης.