Προβλήματα κάμερας ή ήχου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην πλατφόρμα WebEx - Τμήμα Δ΄ Πληρ/κης & Ν. Τεχν/ων ΔΙΠΕ Πιερίας.

Σε ερωτήματα που τέθηκαν στη ΔΙΠΕ Πιερίας σχετικά με την ξαφνική μη λειτουργία κάμερας ή μικροφώνου στις τηλεδιασκέψεις μέσω WebEx και ανεπιτυχούς λειτουργίας τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, προτείνεται η παρακάτω λύση:

Βήμα 1

Απεγκατάσταση της εφαρμογής WebEx. 

Βήμα 2

Επανεγκατάσταση της εφαρμογής WebEx.

Την εφαρμογή WebEx μπορείτε να την βρείτε εδώ.