Η Διεύθυνση Π.Ε. Πιερίας συστήνει στους/στις Διευθυντές/ύντριες, Προϊσταμένους/ες όλων των σχολικών μονάδων της Π.Ε. Πιερίας, αύριο Παρασκευή 13-1-2017 να ελέγξουν την κατάσταση και τη λειτουργία όλων των συστημάτων των σχολικών τους μονάδων καθώς και τις συνθήκες που επικρατούν στους αύλιους χώρους και να μας ενημερώσουν εγγράφως.

Ο Διευθυντής

Δημήτριος Συριανίδης