ΠΕΚΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οδηγός Εκπαιδευτικού για Σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με το Webex Meeting

 

etwinning.gr

1) Εξ αποστάσεως εκπαίδευση - Εργαλεία επικοινωνίας - Εργαλεία συνεργασίας – Συμβουλές

https://seminars.etwinning.gr/course/view.php?id=4221

2) Ηλεκτρονική τάξη - e class

https://seminars.etwinning.gr/course/view.php?id=4223

3) Κοινότητες & Ιστολόγια στο ΠΣΔ

https://seminars.etwinning.gr/course/view.php?id=4222

 

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

https://learn.eap.gr/

1) Επιμόρφωση μελών ΣΕΠ ΕΑΠ στην ΑεξΑΕ

https://learn.eap.gr/course/view.php?id=447

2) Βασικές και Θεμελιώδεις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών

https://learn.eap.gr/course/view.php?id=441

3) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση

https://learn.eap.gr/course/view.php?id=438

4) Συνεργασία και διεπίδραση μέσω ΤΠΕ

https://learn.eap.gr/course/view.php?id=440

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

https://www.edivea.org/uliko3.html

 

Για γονείς

etwinning.gr

1) Οδηγίες για Γονείς: "Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο σχολείο: Εργαλεία - Συμβουλές - Ψυχολογική υποστήριξη μαθητών"

 

https://seminars.etwinning.gr/course/view.php?id=4242

 

Cyberkid   

WebEx   

Φωτόδεντρο

ΕΡΤ-SCHOOLS

Διαδραστικά Βιβλία

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο  

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me   

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα E-Class 

Τεχνική Στήριξη Σχ.Μονάδων ΠΣΔ