Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις 10-9-2021

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07  Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και ΠΕ86 Πληροφορικής που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Πιερίας με οργανική θέση ή έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί από τους παραπάνω κλάδους επιθυμούν απόσπαση σε άλλη σχολική μονάδα  να υποβάλλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης/ απόσπασης στα παρακάτω λειτουργικά κενά ή και αυτά που ενδεχομένως να προκύψουν από τη διαδικασία των τοποθετήσεων μέχρι τη Δευτέρα 23/8/2021 μόνο ηλεκτρονικά στο mail@dipe.pie.sch.gr.

ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας

ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής- Ανακοινοποίηση

ΠΕ86 Πληροφορικής

Αίτηση απόσπασης

Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης 

Για την διευκόλυνση όλων των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και των μετακινήσεών τους, θα προβλεφθεί παράταση της προθεσμίας ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας για όλους τους νεοδιοριζόμενους μέχρι και την Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021.