Σε συνέχεια των από 2/8 και 4/8/2021 σχετικών Δελτίων Τύπου, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας καλεί τους διοριζόμενους αρμοδιότητάς της για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 11 Αυγούστου έως και την Τρίτη 17 Αυγούστου 2021. 

ΦΕΚ 1818

ΦΕΚ 1819

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην ΚΥ των Γενικών Αρχείων του Κράτους, και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2021-2022.

Πρόσκληση

 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των  κλάδων  που επιθυμούν  να αποσπαστούν  σε άλλη σχολική μονάδα εντός του ΠΥΣΠΕ Πιερίας,

να υποβάλλουν αίτηση με τα  αντίστοιχα  δικαιολογητικά, έως και την  Τετάρτη 30-06-2021. 

Αίτηση απόσπασης