ΣΕΕ ΠΕ70 ΧΑΡΙΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ:

1. 12/θ 2ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης

2. 12/θ 4ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης

3. 7/θ 5ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης

4. 12/θ 8ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης

5. 12/θ 10ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης

6. 12/θ 11ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης

7. 12/θ 13ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης

8. 6/θ 18ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης

9. 2/θ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου

10. 3/θ Δημοτικό Σχολείο Βρίας

11. 6/θ Δημοτικό Σχολείο Γανόχωρας

12. 2/θ Δημοτικό Σχολείο Ελατοχωρίου

13. 12/θ Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας

14. 4/θ Δημοτικό Σχολείο Κάτω Μηλιάς

15. 6/θ Δημοτικό Σχολείο Λόφου

16. 2/θ Δημοτικό Σχολείο Μεσαίας Μηλιάς

17. 3/θ Δημοτικό Σχολείο Μοσχοχωρίου

18. 6/θ Δημοτικό Σχολείο Παραλίας

19. 12/θ Δημοτικό Σχολείο Περίστασης

20. 3/θ Δημοτικό Σχολείο Ράχης

21. 4/θ Δημοτικό Σχολείο Ρητίνης

22. 2/θ Δημοτικό Σχολείο Φωτεινών

23. 2/θ Δημοτικό Σχολείο Χράνης